Amazoniin.fi:n uusi omistaja on Retime Oy! Lue lisää tästä.

Yritys, ostaminen, toimitus- ja palautusehdot, tietosuoja, rekisteriseloste, evästeet, käyttöehdot, maksuehdot


Tietosuojaseloste ja asiakasrekisterin rekisteriseloste henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisentietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti. Viimeisin päivitys 19.1.2021

 

 

Suomen Nettikauppa SNK Oy hallinnoi Amazoniin.fi-palvelua 31.1.2021 asti. 1.2.2021 palvelun omistus immeteriaalioikeuksineen siirtyy liiketoimintakaupan myötä Retime Oy:lle


Rekisterinpitäjä

Suomen Nettikauppa SNK Oy

Y-tunnus: 2929102-4

Puh: 0407636223

E-mail: jonne.valila@amazoniin.fi

Osoite: Hatanpään Puistokuja 30, 33900, Tampere

Tietosuojavastaavan yhteystiedot ja rekisteriasioita hoitava henkilö: Jonne Välilä, jonne.valila@amazoniin.fi

Rekisterin nimi: Amazoniin.fi:n asiakas- ja kontaktirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tuotekehitys, raportointi, asiakasviestintä, kumppaniviestintä, markkinointi, asiakaspalvelu, mainonnan kohdentaminen, ostaminen, tuotteiden toimitus, liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen sekä asiakas- ja kumppanisuhteiden hoitaminen.

Henkilötietojen käsittelyn peruste

Henkilötietoja käsitellään ainoastaan niissä tapauksissa, joissa käsittelylle on laillinen peruste. Näitä perusteita ovat esimerkiksi:

- Sopimus, joka syntyy asiakkaan tehdessä tilauksen

- Sähköpostilistalle tai Facebook-ryhmään tai Facebook Messenger -listalle liittyminen

- Lakisääteinen velvollisuus kuten verotus ja kirjanpito

- Oikeutettu etu, kuten yrityksen tarve käsitellä tietoa liiketoiminnan hallintoa ja kehittämistä varten tai asiakassuhde. Useimmiten rekisterinpitäjän oikeutettu etu perustuu rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen asiakas- tai vastaavaan suhteeseen. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että rekisteröidyn edut ja oikeudet on huolellisesti arvioitu.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan nimi, osoite, sähköpostiosoite, tieto tilauksista sekä mahdollinen asiakkaan puhelinnumero ja mahdollinen facebook-käyttäjätunnus.

Tietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjän valtuuttamat henkilöt sekä verkkokaupan tekninen ylläpito sekä asiakas itse.

Tietojen säilyttäminen

Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja niin kauan kuin se on tarpeellista ja mahdollista kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Henkilötietojen suojauksen periaatteet.

Rekisterinpitäjä käyttää tarpeellisia teknisiä tietoturvakeinoja suojatakseen henkilötietojen oikeudetonta käsittelyä. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden Suomen Nettikauppa SNK Oy:n työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Maksutapahtumat suojaa Checkout Finland Oy. Tiedot käsitellään ainoastaan SSL -suojatun yhteyden kautta palveluntarjoajan maksamisjärjestelmään. SSL-yhteys tarkoittaa, että tiedot kulkevat turvallisen yhteyden kautta, eivätkä ulkopuoliset pääse lukemaan korttisi tietoja. Suojaamme henkilötietoja huolellisesti koko niiden elinkaaren ajan käyttämällä asianmukaisia tietosuoja- ja tietoturvallisuuskeinoja. Järjestelmätoimittajat käsittelevät henkilötietoja tietoturvallisissa palvelintiloissa.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan mm. asiakkaan/kontaktin tehdessä ostoksia ja rekisteröityessä verkkokauppaan ja asiakkaan liittyessä sähköpostilistalle, Facebook-ryhmään, Facebook Messenger -listalle tai tykätessä rekisterinpitäjän sosiaalisen median sivuista ja päivityksistä ja asiakkaan soittaessa asiakaspalvelunumeroon ja asiakkaan päivittäessä tietojaan.

Henkilötietojen siirrot kolmanteen maahan ja tietojen luovutukset

Henkilötietoja siirretään ja säilytetään rajatusti EU-alueen ulkopuolelle, sikäli kun palveluntarjoajien palvelimet sijaitsevat EU-alueen ulkopuolella. Amazoniin.fi-sivuston maksut välittää Stripe, joka käsittelee maksutiedot.

Rekisteröidyn oikeudet

- Saada pääsy henkilötietoihin

- Oikaista tiedot

- Siirtää tiedot järjestelmästä

- Tulla unohdetuksi (mikäli se on lain puitteissa mahdollista)

- Saada tieto henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta

- Vastustaa automaattista profilointia ja kieltää tietojen käyttö markkinoinnissa

- Valittaa viranomaisille

- Peruuttaa suostumus

- Tarkastaa tietonsa

- Kieltää tietojensa käyttö, käsittely ja luovuttaminen markkinoinnin vuoksi

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedontäydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjävastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisestikuukauden kuluessa). Joidenkin rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista rajoittaa jokin toinen pakottavalainsäädäntö, jonka perusteella rekisterinpitäjällä on oikeus ja velvollisuus kieltäytyä perustellusti tietojen oikaisemisesta, poistamisesta, käsittelyn rajoittamisesta tai siirtämisestä järjestelmästä toiseen.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelynrajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679#d1e2144-1-1

 

                                                        

Evästeet

Amazoniin.fi-sivusto käyttää evästeitä. Evästeitä käytetään kohdennettuun mainontaan ja markkinointiin, analysointiin ja sivuston toimivuuden tarkkailuun ja kehittämiseen. Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle. Evästeiden käyttö edellyttää aina käyttäjän suostumuksen. Käyttökokemuksen personoinnin avulla Amazoniin.fi voi tarjota sivustolla ja sen ulkopuolella enemmän asiakkaita kiinnostavia tuotesuositteluja.

Eväste voidaan tallentaa käyttäjän laitteelle pysyvästi (stored cookie) tai se voidaan poistaa palvelun käytön jälkeen.

Evästeiden avulla voidaan kerätä muun muassa seuraavia tietoja:

  • käyttäjän IP-osoite
  • kellonaika
  • käytetyt sivut
  • selaintyyppi
  • mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut kyseiselle verkkosivulle
  • miltä palvelimelta käyttäjä on tullut verkkosivulle
  • mistä verkkotunnuksesta käyttäjä on tullut verkkosivulle.

Evästeiden käyttö vaatii käyttäjän suostumuksen.

Evästeistä, käyttötietojen tallentamisesta ja niiden käyttötarkoituksesta on kerrottava selkeästi ja kattavasti sivuston käyttäjälle. Palvelun käyttäjältä on pyydettävä suostumus tietojen tallentamiseen ja käyttöön. Tietojen antaminen ja mahdollisuus niiden tallentamisen kieltämiseen pitää toteuttaa käyttäjän kannalta mahdollisimman vaivattomasti.

Palvelutarjoajan tiedonantovelvollisuus

Palveluntarjoajan pitää noudattaa tietoyhteiskuntakaarta ja siinä määriteltyä tiedonantovelvollisuutta, jos se

  • tallentaa verkkopalvelun käyttöä kuvaavia tietoja, esimerkiksi evästeitä, käyttäjän päätelaitteelle tai
  • hyödyntää verkkopalvelun käyttöä kuvaavia tietoja.

Jos tiedonantovelvollinen on esimerkiksi sivuston käyttöä kuvaavan tilastopalvelun tarjoaja, voi sivun palveluntarjoaja pyytää suostumuksen tietojen käsittelyyn.

Jos käyttäjä haluaa estää evästeet, hän voi muuttaa selaimen evästeasetuksia. Joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.

Amazoniin.fi käyttää analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen yhteistyökumppaneita ja tekniikoita, kuten kuvapistetunnisteita ja evästeitä, jotka auttavat ymmärtämään asiakkaiden käyttäytymistä ja kertomaan mitkä tuotteet, toiminnot ja palvelut kiinnostavat asiakkaita. Käytetty tieto on anonymisoitua aina kun se on mahdollista.

Amazoniin.fi käyttää seuraavia seurantapalveluja:

- Google Analytics https://support.google.com/analytics/answer/181881

- Facebook https://www.facebook.com/policy.php

- Instagram https://help.instagram.com/519522125107875

- Google Ads https://adssettings.google.com/authenticated?hl=fi

- Google AdWords

 

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Tietosuojaselostetta voidaan muuttaa palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta. Merkittävistä muutoksista ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille.

 

 

Ostaminen, toimitus- ja palautusehdot

 

Ainoastaan yritykset voivat ostaa Amazoniin.fi-palvelusta.

Kaupassa myytävät tuotteet eivät ole fyysisiä, vaan palveluita, joten toimitusmaksuja ei ole.

Ostajalla on oikeus peruuttaa kauppa 14vrk:n kuluessa ostotapahtumasta.

Verkkokaupalla on oikeus olla hyväksymättä tilausta syytä ilmoittamatta. Verkkokauppa pidättää oikeuden tilauksen perumiseen myös selvien hintavirheiden osalta. Selvällä hintavirheellä tarkoitetaan tuotteen mahdollista hinnoitteluvirhettä verkkokaupassa siten, että tuotteen hinta poikkeaa niin merkittävästi tuotteen oikeasta hinnasta, että asiakkaan katsotaan ymmärtävän virheellisyys.

Ostamalla tuotteita Amazoniin.fi-sivustolta hyväksyt nämä toimitus- ja palautusehdot. Palvelun tarjoaa Suomen Nettikauppa SNK Oy.

Verkkokaupassa ostokoriin siirrettävissä oleva tuote on ostettavissa.

Ostamalla verkkokaupasta tilaaja hyväksyy, että verkkokauppa lähettää tilaajalle kirjepostia, sähköpostia tai tekstiviestejä tai soittaa tilaukseen ja toimitukseen liittyvissä asioissa. Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Lisäkysymyksissä olethan yhteydessä asiakaspalveluumme.

Asiakaspalvelun sähköposti: jasmin@amazoniin.fi

 

 

KÄYTTÖEHDOT

 

YLEISKATSAUS

Tätä nettisivua ylläpitää Suomen Nettikauppa SNK Oy. Koko sivustolla termit "me", "me" ja "meidän" tarkoittavat Amazoniin.fi-palvelua. Suomen Nettikauppa SNK Oy tarjoaa tämän sivuston, mukaan lukien kaikki tiedot, työkalut ja palvelut, jotka ovat saatavilla tällä sivustolla käyttäjälle, edellyttäen, että olet hyväksynyt kaikki täällä mainitut ehdot, ehdot, käytännöt ja ilmoitukset.

Käymällä sivustollamme ja / tai ostamalla jotain meiltä, käytät "Palvelua" ja sitoudut noudattamaan seuraavia ehtoja ("Käyttöehdot", "Ehdot"), mukaan lukien nämä lisäehdot ja ehdot joihin viitataan tässä ja / tai ovat saatavilla hyperlinkillä. Nämä käyttöehdot koskevat kaikkia sivuston käyttäjiä.

Lue nämä käyttöehdot huolellisesti ennen kuin käytät verkkosivustoamme. Käyttäessäsi jotain sivuston osaa sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Jos et hyväksy kaikkia tämän sopimuksen ehtoja, et voi käyttää verkkosivustoa tai käyttää palveluja.

Myös uudet ominaisuudet tai työkalut, jotka lisätään nykyiseen myymälään, kuuluvat käyttöehtoihin. Voit tarkastella käyttöehtojen uusinta versiota milloin tahansa tällä sivulla. Pidätämme oikeuden päivittää, vaihtaa tai korvata mikä tahansa osaa näistä käyttöehdoista lähettämällä päivityksiä ja / tai muutoksia sivuillamme. Sinun vastuullasi on tarkistaa tämä sivu säännöllisesti muutoksista. Verkkosivuston jatkuva käyttö katsotaan muutosten hyväksymiseksi.

Myymälämme on ostettu Shopifyn kautta. He tarjoavat meille online-verkkokaupan alustan, jonka avulla voimme myydä tuotteitamme ja palveluitamme.

1 - ONLINE-SÄILYTYSTÄ KOSKEVAT EHDOT

Hyväksymällä nämä käyttöehdot vakuutat, että olet vähintään 15-vuotias ja käytät omia rahojasi, joita sinulla on lupa käyttää.Et saa käyttää tuotteitamme mihinkään laittomaan tai luvattomaan tarkoitukseen (mukaan lukien muun muassa tekijänoikeuslainsäädäntö).Sinun ei pidä lähettää mitään viruksia tai mitään tuhoisaa koodia.Minkä tahansa ehtojen rikkominen tai rikkominen johtaa Palveluiden välittömään lopettamiseen.

2 - YLEISET EDELLYTYKSET

Pidätämme oikeuden evätä Palvelun kenelle tahansa mistä tahansa syystä milloin tahansa.Ymmärrät, että sisältösi (ei sisällä luottokorttitietoja) voidaan siirtää salaamattomana ja sisältäen (a) lähetyksiä eri verkkojen kautta ja b) muutoksia mukautumaan liitäntäverkkojen tai -laitteiden teknisiin vaatimuksiin. Luottokorttitiedot tallennetaan aina verkon välityksellä.Asiakas sitoutuu olemaan kopioimatta, myymättä ja jälleenmyymättä tai hyödyntämään Palvelun osaa, Palvelun käyttöä tai pääsyä Palveluun tai yhteyshenkilöön verkkosivustolla, jonka kautta Palvelu tarjotaan, ilman nimenomaista kirjallista lupaa .

3 - TIETOJEN TARKKUUS, TÄYDELLISYYS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO

Emme ole vastuussa, jos tällä sivustolla olevat tiedot eivät ole tarkkoja, täydellisiä tai ajankohtaisia. Tällä sivustolla oleva materiaali on tarkoitettu vain yleistietoihin, eikä sitä pidä käyttää yksinomaan päätösten tekemiseen ilman, että kuullaan ensisijaisia, tarkempia, täydellisempää tai ajantasaisempia tietolähteitä. Mikä tahansa muutos tämän sivuston materiaalista on omalla vastuullasi.Tämä sivusto voi sisältää tiettyjä historiallisia tietoja. Historialliset tiedot eivät välttämättä ole voimassa, ja ne on tarkoitettu ainoastaan ​​viitteellesi. Pidätämme oikeuden muuttaa sivuston sisältöä milloin tahansa, mutta meillä ei ole velvollisuutta päivittää mitään tietoja sivustollamme. Hyväksyt, että sinun on seurattava sivuston muutoksia.

4 - MUUTOKSET PALVELUUN JA HINTOIHIN

Tuotteiden hintoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.Pidätämme oikeuden milloin tahansa muuttaa Palvelua (tai mitä tahansa sen osaa tai sisältöä) ilman erillistä ilmoitusta milloin tahansa.Emme ole vastuussa sinulle tai kolmannelle osapuolelle mistään muutoksista, hinnanmuutoksista, keskeytyksistä tai palvelun lopettamisesta.

5 - TUOTTEET TAI PALVELUT

Tietyt tuotteet tai palvelut saattavat olla saatavana yksinomaan verkossa verkkosivujen kautta. Näitä tuotteilla tai palveluita voi olla rajoitettuja määriä, ja niitä voidaan palauttaa tai vaihtaa vain palautusohjeemme mukaisesti. Olemme pyrkineet näyttämään mahdollisimman tarkasti sivustolla esiintyvien tuotteiden värit ja kuvat. Emme voi taata, että käyttämäsi laitteen näytön väri näyttää oikein. Pidätämme oikeuden, mutta emme ole velvollisia rajoittamaan tuotteidemme tai palveluidemme myyntiä kenellekään tai mihinkään maantieteelliseen alueeseen. Voimme käyttää tätä oikeutta tapauskohtaisesti. Pidätämme oikeuden rajoittaa tarjottujen tuotteiden tai palveluiden määrää. Kaikki tuotteen kuvaukset tai tuotteiden hinnoittelu voivat muuttua milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta, yksinomaisen harkinnan mukaan. Pidätämme oikeuden poistaa kaikki tuotteet milloin tahansa. Kaikki tarjoukset tällä sivustolla tehdyille tuotteille tai palveluille ovat mitättömiä, jos ne ovat kiellettyjä. Emme takaa, että tuotteiden, palveluiden, tietojen tai muun hankkimien tai hankkimien muiden materiaalien laatu vastaa odotuksiasi tai että virheitä Palvelussa korjataan.

6 - LASKUT JA KÄYTTÄJÄTUNNUSTEN TARKKUUS

Pidätämme oikeuden hylätä tilaamasi tilauksesi. Me voimme harkintamme mukaan rajoittaa tai perua ostamiasi tuotteita. Näihin rajoituksiin voivat kuulua samaan asiakastiliin, samaan luottokorttiin ja / tai samaan laskutus- ja / tai toimitusosoitetta käyttävät tilaukset. Jos teenne muutoksen tai peruutamme tilauksen, otamme sinuun yhteyttä. Pidätämme oikeuden rajoittaa tai kieltää tilauksia, jotka meidän mielestämme vaikuttavat muilta kauppiailta, ​​jälleenmyyjiltä tai jakelijoilta. Hyväksyt ilmoittavasi täydelliset ja tarkat osto- ja tilitiedot kaikista myymälämme tehdyistä ostoksista. Hyväksyt, että päivität tilisi ja muut tiedot, mukaan lukien sähköpostiosoitteesi ja luottokorttisi numerot ja vanhentumispäivät, niin että voimme hoitaa ostosi ja ottaa sinuun yhteyttä tarpeen mukaan. Lisätietoja saat tutustumalla palautuskäytäntöön.

7 - VALINNAISET TYÖKALUT

Voimme tarjota sinulle pääsyn kolmansien osapuolten työkaluihin, joita emme tarkkaile emmekä kontrolloi.Sinä hyväksyt, että tarjoamme tällaisten työkalujen käyttöoikeuden "sellaisena kuin se on" ja "saatavana" ilman minkäänlaisia ​​takuita, esityksiä tai ehtoja ja ilman hyväksyntää. Meillä ei ole mitään vastuuta valinnaisten kolmannen osapuolen työkalujen käytöstä.Kaikki sivuston tarjoamien valinnaisten työkalujen käyttö on täysin omalla vastuulla ja harkinnan mukaan, ja sinun on huolehdittava siitä, että olet perehtynyt ja hyväksynyt kolmannen osapuolen palveluntarjoajan tarjoamat työkalut.Voimme myös tulevaisuudessa tarjota uusia palveluita ja / tai ominaisuuksia verkkosivuston kautta (mukaan lukien uusien työkalujen ja resurssien vapauttaminen). Näihin uusiin ominaisuuksiin ja / tai palveluihin sovelletaan myös näitä käyttöehtoja.

8 - KOLMANNET OSAPUOLET

Tietyt sisältömme, tuotteet ja palvelut, jotka ovat saatavilla Palvelun kautta, voivat sisältää ulkopuolisia tahoja.Kolmannen osapuolen linkit tällä sivustolla voivat ohjata sinut kolmansien osapuolten sivustoille, jotka eivät ole yhteydessä meihin. Emme ole vastuussa sisällön tai tarkkuuden tutkimisesta tai arvioinnista, emmekä takaa sitä eikä ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen materiaaleista tai verkkosivustoista tai muista kolmansilta osapuolilta tulevista materiaaleista, tuotteista tai palveluista.Emme ole vastuussa mistään tavaroiden, palveluiden, resurssien, sisällön tai muun kolmannen osapuolen verkkosivujen yhteydessä suoritetuista toimeksiannoista aiheutuneista vahingoista tai vahingoista. Tutustu tarkkaan kolmannen osapuolen käytäntöihin ja käytäntöihin ja varmista, että ymmärrät ne ennen tapahtumaa. Kolmansien osapuolten tuotteisiin liittyvät valitukset, väitteet, huolenaiheet tai kysymykset on suunnattava kolmannelle osapuolelle.

9 - KÄYTTÄJÄN HUOMAUTUKSET, PALAUTE JA MUUT ASIAT

Jos lähetät pyynnöstämme tiettyjä lähetyksiä tai pyyntöjä, luovia ideoita, ehdotuksia, kilpailuun osallistumisilmoittautumisia, suunnitelmia tai muita materiaaleja, joko verkossa, sähköpostilla, postitse tai muulla tavoin, suostut siihen, että voimme milloin tahansa ilman rajoituksia muokata, kopioida, julkaista, levittää, kääntää ja muulla tavalla käyttää mitä tahansa välinettä eteenpäin lähettämiäsi kommentteja. Meillä ei ole velvollisuutta (1) säilyttää kommentteja luottamuksellisesti; (2) korvata mahdollisia huomautuksia; tai (3) vastata kaikkiin kommentteihin.Meillä on oikeus, mutta ei ole velvollisuutta seurata, muokata tai poistaa sisältöä, jonka määrittelemme oman harkintamme mukaan, siten, että sisällöt ovat lainvastaisia, loukkaavia, uhkaavia, kostonhimoisia, halventavia, pornografisia, röyhkeitä tai muutoin kieltäviä tai rikkovat jommankumman osapuolen immateriaalioikeuksia tai näitä käyttöehtoja .Hyväksyt, että kommenttisi eivät riko mitään kolmannen osapuolen oikeuksia, kuten tekijänoikeutta, tavaramerkkiä, yksityisyyttä, persoonallisuutta tai muuta henkilökohtaista tai omaa oikeutta. Lisäksi hyväksyt, että kommenttisi eivät sisällä väärennettyjä tai muuten lainvastaisia, väärinkäytöksiä tai röyhkeitä materiaaleja eivätkä mitään tietokoneviruksia tai muita haittaohjelmia, jotka voisivat millään tavalla vaikuttaa Palvelun toimintaan tai siihen liittyvään verkkosivustoon. Et saa käyttää vääriä sähköpostiosoitteita, joka on jonkun toisen, etkä muun tavoin harhauttaa meitä tai kolmansia osapuolia kommenttien alkuperästä. Olet yksin vastuussa kaikista tekemistäsi kommenteista ja niiden tarkkuudesta. Emme ota vastuuta mistään kommentista, jotka sinä olet lähettänyt tai kolmas osapuoli.

10 - HENKILÖTIEDOT

Henkilökohtaisten tietojen lähettäminen kaupan kautta määräytyy tietosuojakäytäntömme mukaisesti. Voit tarkastella tietosuojakäytäntömme.

11 - VIRHEET, EPÄSELVÄT TAPAUKSET JA HÄVITTÄMISET

Joskus sivustossa tai palvelussa voi olla tietoja, jotka sisältävät tulostusvirheitä, epätarkkuuksia tai laiminlyöntejä, jotka voivat liittyä tuotekuvauksiin, hinnoitteluun, tarjouksiin, tuotteen toimituskuluihin, kauttakulkuun ja saatavuuteen. Pidätämme oikeuden virheiden, epätarkkuuksien tai laiminlyöntien korjaamiseen sekä tietojen muuttamiseen tai päivittämiseen tai tilausten peruuttamiseen, jos Palvelun tai siihen liittyvien verkkosivujen tiedot ovat virheellisiä milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta (mukaan lukien tilauksen lähettämisen jälkeen).Emme ole velvollisia päivittämään, muokkaamaan tai selkeyttämään Palvelussa olevia tietoja tai niihin liittyviä verkkosivustoja, paitsi lain edellyttämällä tavalla. Palveluun tai millekään muulle verkkosivustolle ei ole määritelty päivitys- tai päivityspäivämäärää, joka ilmaisee, että kaikkia Palvelun tai siihen liittyvien verkkosivustojen tietoja on muutettu tai päivitetty.

12 - KIELLETTY KÄYTTÖ

Palvelua koskevien ehtojen lisäksi sinua kielletään käyttämästä sivustoa tai sen sisältöä: a) laittomaan tarkoitukseen; b) pyytämään muita tekemään laittomia toimia tai osallistumaan niihin; (c) rikkomaan kansainvälisiä, kaupungin tai valtion määräyksiä, sääntöjä, lakeja tai direktiivejä; d) loukkaamaan tai rikkomaan immateriaalioikeuksia tai muiden tekijänoikeuksia; e) ahdistelemaan, väärinkäyttämään, loukkaamaan, vahingoittamaan, pelottelemaan tai syrjimään sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, uskonnon, etnisen alkuperän, rodun, iän, kansallisen alkuperän tai vammaisuuden perusteella; f) antamaan vääriä tai harhaanjohtavia tietoja; (g) lataamaan tai lähettämään viruksia tai muuta haittaohjelmia, joita käytetään tai joita voidaan käyttää tavalla, joka vaikuttaa Palvelun tai muun siihen liittyvän verkkosivuston, muiden verkkosivustojen tai Internetin toimintaan tai toimintaan; h) kerämään tai seuraamaan muiden henkilötietoja; (i) roskapostin indeksointiin tai kaavintaan; (j) mitä tahansa moraalitonta tarkoitusta varten; tai (k) häiritsemään tai kiertämään Palvelun tai minkä tahansa siihen liittyvän verkkosivuston, muiden verkkosivustojen tai Internetin turvallisuusominaisuuksia. Pidätämme oikeuden lopettaa Palvelun tai siihen liittyvän verkkosivuston käytön mistä tahansa kielletystä käytöstä.

13 - TAKUITA KOSKEVA VASTUUVAPAUSLAUSEKE; VASTUUN RAJOITUS

Emme takaa tai vastaa siitä, että palvelusi käyttö on keskeytymätöntä, ajankohtaista, turvallista tai virheetöntä.Emme takaa, että Palvelussa saatavat tulokset ovat tarkkoja tai luotettavia.Hyväksyt, että voimme poistaa aika ajoin Palvelun määrittelemättömäksi ajaksi tai peruuttaa Palvelun milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta.Käyttäjä hyväksyy yksiselitteisesti olevans Palvelun käytöstä yksin vastuussa. Palvelu ja kaikki Palvelun kautta toimitetut tuotteet ja palvelut toimitetaan "sellaisina kuin ne ovat" käyttöösi ilman minkäänlaisia takuita tai mukaan luettuna kaikki epäsuorat takuut liittyen myyntikelpoinen laatuun, sopivuuteen tiettyyn tarkoitukseen tai kestävyyteen. Suomen Nettikauppa SNK Oy, sen työntekijät, omistajat ja sidosryhmät eivät missään tapauksessa ole vastuussa vahingoista, menetyksistä, oikeustapauksista tai muista välittömistä, epäsuorista, satunnaisista, tai seuraamuksellisista vahingoista, mukaan lukien menetetyt voitot, menetetyt tulot, menetetyt säästöt, tietojen menettäminen, korvausmenot tai muut vastaavat vahingot, olivatpa ne sitten sopimuksessa, vahingonkorvausvastuuta (mukaan lukien huolimattomuus), ankara vastuu tai muut Palvelun käyttämisestä tai palveluista hankittujen tuotteiden käytöstä tai mistä tahansa muista vaatimuksista, jotka liittyvät millään tavoin palvelun tai tuotteen käyttämiseen, mukaan lukien virheet tai laiminlyönnit, tai kaikki Palvelun tai sisällön (tai tuotteen) käytön aiheuttamat menetykset tai vahingot, jotka aiheutuvat käytöstä tai lähettämisestä tai muutoin saatavuudesta palvelun kautta, vaikka olisimmekin tietoisia niiden mahdollisuudesta. Koska jotkut valtiot tai lainkäyttöalueet eivät salli tällaisten tai satunnaisten vahingonkorvausten poissulkemista tai rajoittamista, tällaisissa valtioissa tai lainkäyttöalueilla vastuutamme rajoitetaan lain sallimassa laajuudessa.

14 - KORVAUS

Suostut korvaamaan aiheuttamasi haitan Suomen Nettikauppa SNK Oy:lle, sen työntekijöille, omistajille, harjoittelijoille ja sidosryhmille, mukaan lukien kohtuulliset asianajajan palkkiot, jotka johtuvat näiden käyttöehtojen rikkomisesta tai asiakirjoista, tai lain tai kolmannen osapuolen oikeuksien rikkomisesta.

15 - SOVELTUVUUS

Siinä tapauksessa, että näiden käyttöehtojen määräykset ovat lainvastaisia, mitätöimättömiä tai täytäntöönpanokelvottomia, tällainen säännös on kuitenkin täytäntöönpanokelpoinen täysimääräisesti sovellettavan lain sallimissa rajoissa, ja täytäntöönpanokelvoton osa katsotaan erotetuksi näistä Käyttöehdoista. Tällainen määritys ei vaikuta muiden jäljellä olevien säännösten pätevyyteen ja täytäntöönpanokelpoisuuteen.

16 - IRTISANOMINEN

Sopimuspuolen velvoitteet ja velat, jotka ovat syntyneet ennen irtisanomispäivää, jäävät tämän sopimuksen päättymiseen kaikilta osin.Nämä käyttöehdot ovat voimassa, ellet sinä tai me irtisano näitä. Voit irtisanoa nämä käyttöehdot milloin tahansa ilmoittamalla meille, että et enää halua käyttää sivustoamme. Jos olet epäonnistunut, noudattamaan kaikkia näiden käyttöehtojen ehtoja tai määräyksiä, tai epäilemme että olet, voimme myös irtisanoa tämän sopimuksen milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja olet vastuussa kaikista maksamastasi summista irtisanomispäivään Tämä voi evätä sinulle pääsyn Palveluihimme (tai sen osaan).

17 - SOPIMUS

Nämä käyttöehdot ja kaikki tämän sivuston tai Palvelun suhteen asettamat käytännöt ja toimintaohjeet muodostavat koko sopimuksen ja ymmärryksen sinun ja meidän välillä ja ohjaavat Palvelun käyttöä korvaamalla kaikki aikaisemmat tai aikaisemmat sinun ja meidän sopimukset, viestit ja ehdotukset , joko suullisesti tai kirjallisesti,(mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, aikaisempien Palveluehtojen versiot).Näiden käyttöehtojen tulkintaa koskevia epäselvyyksiä ei saa tulkita käyttöehtojen laatinutta puolta vastaan.

18 - SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ

Nämä käyttöehdot ja mahdolliset erilliset sopimukset, joiden mukaisesti tarjoamme Teille palveluja, määräytyvät Suomen ja EU:n lakien mukaisesti.

19 - MUUTOKSET PALVELUN EHTOIHIN

Voit tarkastella käyttöehtojen uusimpia versioita milloin tahansa tällä sivulla. Pidätämme oikeuden oman harkintamme mukaan päivittää, vaihtaa tai korvata osan näistä käyttöehdoista verkkosivuillamme. Sinun velvollisuutesi on tarkistaa verkkosivujamme säännöllisesti muutosten varalta. Käyttämällä verkkosivustoamme tai Palvelua näiden Palveluehtojen muutosten tekemisen jälkeen hyväksyy nämä muutokset.

20 - YHTEYSTIEDOT

Palveluehtojen kysymykset tulee lähettää meille osoitteeseen jasmin@amazoniin.fi

 

 

Maksuehdot

Amazoniin.fi-palvelun maksut välittää Checkout Finland. Suomen Nettikauppa SNK Oy ei näe, käsittele tai tallenna maksutietojasi. Lisää tietoa linkin takana sekä alla:

https://www.checkout.fi/ehdot-ja-sopimukset/maksuehdot

Maksuehdot

Checkout on sinulle turvallinen maksutapa. Meillä on Finanssivalvonnan myöntämä maksulaitostoimilupa. Palvelu on Checkout Finland Oy:n (y-tunnus 2196606-6) ylläpitämä ja Checkout Finland Oy on osa OP Ryhmää.

Checkout-maksunvälityspalvelu välittää maksusi kauppiaalle. Mikäli tiliotteellasi tai luottokorttilaskullasi näkyy Checkout Finland Oy, olemme välittäneet maksusi.

Verkkokauppa toimii tuotteiden ja palveluiden markkinoijana sekä tuotteiden toimittajana asiakkaalle. Verkkokauppa huolehtii kauppaan liittyvistä lakisääteisistä sekä itse määrittelemistään muista velvoitteista. Mikäli haluat reklamoida tai palauttaa tuotteen, sinun kannattaa olla yhteydessä suoraan verkkokauppaan, josta tuote on tilattu.

Pankkimaksut

Käytössäsi on kaikkien suomalaisten pankkien maksupainikkeet. Voit maksaa Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, Nordean, Oma Säästöpankin, Osuuspankin, POP-pankin, Säästöpankin, S-pankin ja Ålandsbankenin maksupainikkeilla. Tiliotteellasi maksunsaajana näkyy Checkout Finland Oy, me välitämme maksusi verkkokauppiaalle. Verkkokaupasta sinut ohjataan suoraan omaan pankkiisi suorittamaan maksu turvallisesti.

Maksutoimeksiantopalvelua käyttäessäsi sinua sitoo seuraavat ehdot: Maksutoimeksiantopalvelun ehdot. (english)

Luottokorttimaksut

Voit maksaa verkkokaupassa Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard-, Debit MasterCard - ja American Express -korteilla. Verkkokaupassa ovat käytössä kansainväliset Verified by Visa -, MasterCard SecureCode - ja American Express SafeKey -todentamispalvelut. Checkout näkyy maksun saajana korttilaskulla ja välittää asiakkaan maksaman maksukorttimaksun suoraan kauppiaalle. Korttimaksaminen tapahtuu turvallisesti suojatulla maksulomakkeella eikä maksukortin tietoja tallenneta verkkokaupan järjestelmiin.

Mobiilimaksutavat

Mobiilimaksutavat Pivo, MobilePay ja Siirto ovat sovelluksessa toimivia palveluita, joilla voi maksaa verkko-ostoksia tilisiirtona tililtään tai korttimaksuna kortiltaan hyväksymällä maksun kyseisessä sovelluksessa. Pivolla onnistuvat lisäksi Siirto-maksut, jolloin maksun voi hyväksyä missä tahansa Siirtoa tukevassa sovelluksessa.

Pivo

Käyttöehdot ovat tarjolla Pivon sivuilla.

MobilePay

Maksuehdot ovat tarjolla MobilePayn sivuilla.

 Siirto

Siirto-maksuihin sovellettavat ehdot:

Lasku- ja osamaksupalvelut

Lasku- ja osamaksupalveluita Checkoutin kautta tarjoavat OP, Collector, Jousto ja AfterPay. Collector tarjoaa lasku- ja osamaksuvaihtoehdon myös yritysasiakkaille.

Luethan vielä rahoitusyhtiökohtaiset tarkemmat ehdot, jotka näet hyväksyessäsi maksun. Kun hyväksyt maksun, hyväksyt samalla rahoitusyhtiön ehdot.

Collector
Jousto
OP Osta laskulla
AfterPay