Markkinakatsaus


Varsinainen asiakassuhde kanssamme alkaa aina markkinakatsauksella. Amazon-markkina on kokonaisuudessan yli 200 miljardia dollaria ja Amazon toimii useissa maissa, joten erilaisia tuotteita on myynnissä miljoonia. Joillekin tuotteille ei kuitenkaan ole Amazonissa juurikaan kysyntää, kun taas joidenkin hyvin myyvien tuotteiden osalta kilpailu on jo todella kovaa.

Näistä syistä tuotteiden laittaminen myyntiin Amazoniin ennen markkinatilanteen selvitystä on hakuammuntaa, joka valitettavan usein johtaa todella pieneen myyntiin (ja katteeseen).

Me aloitamme aina siitä, että selvitämme markkinatilanteen eli kysynnän ja kilpailun sekä myynti- ja katemahdollisuudet etukäteen. Teemme täsmälleen samaa etsiessämme omille brändeillemme uusia tuoteideoita - arvioimme etukäteen menestymismahdollisuudet ja pyrimme täyttämään hyvät markkinaraot.

Teemme markkinakatsauksen asiakkaan toivomista markkinoista ja tuotteista. Tavallisimmin selvitämme kolmen isoimman Amazon-markkinan eli USA:n, UK:n ja Saksan tilanteen. Katsaus ja analyysi perustuvat dataan ja 50.000+ itse myymämme tuotteen kokemukseen.

Markkinakatsauksen tehtyämme suosittelemme jotakin seuraavasta kolmesta vaihtoehdosta:

A) Tuotetta kannattaa alkaa myydä Amazonissa

B) Tuotetta voi alkaa myydä Amazonissa, mutta listaukselle kannattaa ohjata ulkopuolista mainontaa

C) Tuotetta ei kannata alkaa myydä Amazonissa

Jos analyysin tulos on A), lähdemme mielellämme hoitamaan tuotteen myyntiä valitulla Amazon-markkinalla ja takaamme, että saamme ko. tuotteita myytyä.

Markkinakatsauksen hinta riippuu sen laajuudesta - kysy tarjous täyttämällä alla oleva lomake!

Ota yhteyttä